KURUMSAL İLETİŞİM OFİSİ

Boğaziçi Üniversitesi’nin Ergene Nehri araştırması Avrupa’daki nehirler için model oluşturdu